SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Cze 2

Przetarg na dostawę produktów leczniczych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie II postępowanie.

Przetarg na dostawę produktów leczniczych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie II postępowanie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 02.06.2020
SIWZ – 02.06.2020

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki – 02.06.2020
Pakiety – 02.06.2020
Pakiety – wersja edytowalna – 04.06.2020
Pakiety – 04.06.2020
Sprostowanie – 04.06.2020
Pytania i odpowiedzi – 09.06.2020

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 12.06.2020

WYNIKI

Wyniki – 23.06.2020