SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lis 21

Przetarg na dostawę osprzętu do endoskopii i laparoskopii oraz materiałów zużywalnych do aparatów elektrochirurgicznych dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Przetarg na dostawę osprzętu do endoskopii i laparoskopii oraz materiałów zużywalnych do aparatów elektrochirurgicznych dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 21.11.2018
SIWZ – 21.11.2018

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 03.12.2018

ZAŁĄCZNIKI

Pakiet 1 i 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – 21.11.2018
Załączniki – wersja edytowalna – 21.11.2018
Pakiet 1 i 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – wersja edytowalna – 21.11.2018

WYJAŚNIENIA

Wyjasnienia – 28.11.2018

WYNIKI

Wyniki – 12.12.2018