SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lut 15

Przetarg na dostawę obuwia medycznego roboczego oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Przetarg na dostawę obuwia medycznego roboczego oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 15.02.2019
SIWZ – 15.02.2019

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo – cenowy pakiet 1 – 15.02.2019
Formularz asortymentowo – cenowy pakiet 2 – 15.02.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – 15.02.2019
Załączniki – wersja edytowalna – 15.02.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 27.02.2019

WYNIKI

Wynik – 13.03.2019