SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Paź 11

Przetarg na dostawę nici chirurgicznych dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.

Przetarg na dostawę nici chirurgicznych dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 11.10.2018
SIWZ – 11.10.2018

WYJAŚNENIA

Wyjaśnienia – 18.10.2018

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 22.10.2018

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik do SIWZ – wersja edytowalna – 11.10.2018
Pakiety od I do IV – 11.10.2018
Pakiety od I do IV – 11.10.2018

WYNIKI

Wyniki – 26.10.2018