SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Paź 11

Przetarg na dostawę nici chirurgicznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Przetarg na dostawę nici chirurgicznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie – 11.10.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 21.10.2019
Zmiana terminu otwarcia ofert – 21.10.2019
SIWZ – 11.10.2019

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo – cenowy – 11.10.2019
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 11.10.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjasnienia do SIWZ – 21.10.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 25.10.2019

WYNIKI

Wyniki – 14.11.2019