SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Cze 26

Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Informacjo o zmianie terminu otwarcia ofert – 03.07.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 03.07.2019
Ogłoszenie – 26.06.2019
SIWZ – 26.06.2019

ZAŁĄCZNIKI

Pakiety – 26.06.2019
Pakiety – wersja edytowalna – 26.06.2019
Załączniki do SIWZ – 26.06.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia nr 1 – 04.07.2019

ZAŁĄCZNIKI

Obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ – Druk oferty – 04.07.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 4, 4A oraz 8,8A – 04.07.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 4, 4A oraz 8,8A – wersja edytowalna – 04.07.2019
Obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ – Druk oferty – wersja edytowalna – 04.07.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 10.07.2019
Informacja z otwarcia ofert (dodatkowych) – 18.07.2019

WYNIKI

Wyniki – 02.08.2019

Ponowny wybór oferty

PONOWNY WYBÓR OFERTY OPATRUNKI – 23.08.2019