SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lip 18

Przetarg na dostawę materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Przetarg na dostawę materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 18.07.2019
SIWZ – 18.07.2019

PAKIETY

Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 1 – 18.07.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 2 – 18.07.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 3 – 18.07.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 4 – 18.07.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 5 – 18.07.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 6 – 18.07.2019

Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 1 – wersja edytowalna – 18.07.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 2 – wersja edytowalna – 18.07.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 3 – wersja edytowalna – 18.07.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 4 – wersja edytowalna – 18.07.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 5 – wersja edytowalna – 18.07.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET Nr 6 – wersja edytowalna – 18.07.2019

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załączniki do SIWZ – materiały do sprzątania – 18.07.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia nr 1 – 25.07.2019
Wyjaśnienia nr 2 – 25.07.2019

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo – cenowy – Pakiet nr 2 – 25.07.2019
Formularz asortymentowo – cenowy – Pakiet nr 2 – 25.07.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 29.07.2019

Wyniki:
WYN. ŚRODK. DO SPRZĄT. – 22.08.2019
Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie pakietu nr 5 – 05.09.2019