SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lis 21

Przetarg na dostawę implantów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Przetarg na dostawę implantów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 21.11.2018
SIWZ – 21.11.2018

PAKIETY

Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 – 21.11.2018
Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 – 21.11.2018
Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3 – 21.11.2018
Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 4 – 21.11.2018
Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 5 – 21.11.2018
Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 6 – 21.11.2018

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiety – wersja edytowalna – 21.11.2018
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 21.11.2018

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia do SIWZ – 28.11.2018

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 30.11.2018

WYNIKI

Wyniki – 19.12.2018