SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lut 12

Przetarg na dostawę gazów medycznych w butlach oraz ciekłego tlenu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala zespolonego w Częstochowie.

Przetarg na dostawę gazów medycznych w butlach oraz ciekłego tlenu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala zespolonego w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 12.02.2020
SIWZ – 12.02.2020

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo – cenowy – 12.02.2020
Formularz asortymentowo – cenowy – wersja edytowalna – 12.02.2020
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 12.02.2020

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ – 18.02.2020

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 20.02.2020

WYNIKI

Wyniki – 09.03.2020