SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Sie 26

Przetarg na roboty budowalne „Modernizacja Pawilonu „F” – montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – obiekt, ul. Mirowska 15, paw. „F” realizowane w ramach zadania pn. Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Przetarg na roboty budowalne „Modernizacja Pawilonu „F” – montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – obiekt, ul. Mirowska 15, paw. „F” realizowane w ramach zadania pn. Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 26.08.2019
SIWZ – 26.08.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalnaF – 26.08.2019
Przedmiar -26.08.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 10.09.2019

WYNIKI

Unieważnienie postępowania przetargowego – 11.09.2019