SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Sie 21

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (część druga) z podziałem na 4 pakiety

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (część druga) z podziałem na 4 pakiety

1. Ogłoszenie przetargu – 21.08.2019
2. SIWZ – 21.08.2019
3. Pakiety – 21.08.2019

Załączniki w wersji edytowalnej:

1. Załączniki do SIWZ – 21.08.2019
2. Pakiety do SIWZ – 21.08.2019

Wyjasnienia

ŚRODKI DEZYNF. – 27.08.2019

Informacja z publicznego otwarcia ofert

INF. Z PUBLICZN. OTWARC. OFERT – ŚROD. DEZYNFEKCYJNE (Druga część) – 30.08.2019

WYNIKI

Wyniki – 13.09.2019