SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Sie 24

Dostawa materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie /II postępowanie/

Dostawa materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie /II postępowanie/

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE – 24.08.2018
SIWZ – 24.08.2018
ZMIANA OGŁOSZENIA – 24.08.2018

ZAŁĄCZNIKI

Pakiet nr 1 – 27.08.2018
Pakiet nr 2 – 27.08.2018
Pakiet nr 3 – 27.08.2018
Pakiet nr 4 – 27.08.2018
Pakiet nr 5 – 27.08.2018
Pakiet nr 6 – 27.08.2018
Pakiet nr 7  – 24.08.2018
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ – 24.08.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA OGŁOSZEN. II MATER – 27.08.2018

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Wyjaśnienia nr 1 – 30.08.2018
Pakiet nr 7 – zmiana

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 03.09.2018

WYNIKI

Wyniki – 13.09.2018