SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

   

Przetargi

Data publikacji Przedmiot zamówienia
27/05/2019 Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpital Zespolonego w Częstochowie (część pierwsza) w podziale na 5 pakietów
20/05/2019 Przetarg na dostawę implantów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
16/05/2019 Przetarg na ubezpieczenie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w zakresie ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
08/05/2019 Przetarg na Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych wytworzonych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie
15/04/2019 Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie- drugie postępowanie
01/04/2019 Przetarg na dostawę sprzętu do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej.
26/03/2019 Przetarg na dostawę artykułów papierniczo biurowych, niszczarek i tonerów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. (II Postępowanie)
25/02/2019 Przetarg na dostawę artykułów papierniczo- biurowych, niszczarek i tonerów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
15/02/2019 Przetarg na dostawę obuwia medycznego roboczego oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
13/02/2019 Przetarg na świadczenie usług w zakresie transportu krwi i materiałów do badan, transportu sanitarnego specjalistycznego i lekarskiego pacjentów, transportu sanitarnego pacjentów z ratownikiem medycznym, transportu sanitarnego z sanitariuszem, transportu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
13/02/2019 Przetarg na świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
04/02/2019 Przetarg na dostawę tlenu medycznego, dwutlenku węgla medycznego, ciekłego azotu i podtlenku azotu w butlach oraz dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika na tlen dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
31/12/2018 Przetarg na dostawę implantów dla potrzeb SP ZPZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
12/12/2018 Przetarg na świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym” – Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230);
06/12/2018 Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu wózków do transportu pacjenta
21/11/2018 Przetarg na dostawę implantów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
21/11/2018 Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Renault Kangoo stanowiącego własność Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
21/11/2018 Przetarg na dostawę osprzętu do endoskopii i laparoskopii oraz materiałów zużywalnych do aparatów elektrochirurgicznych dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
19/11/2018 Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Oddziałów Szpitalnych.