SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

   

Przetargi

Data publikacji Przedmiot zamówienia
16/10/2018 Przetarg na dostawę siatek chirurgicznych i staplerów dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w podziale na 10 pakietów.
15/10/2018 Rozbudowa, modernizacja obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Oddziałów Szpitalnych.  
11/10/2018 Przetarg na dostawę nici chirurgicznych dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.
02/10/2018 Rozbudowa, modernizacja obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Urologicznego przy ul. Mirowskiej 15 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
28/09/2018 Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie modernizacji instalacji i central klimatyzacyjno- wentylacyjnych Bloku Operacyjnego -II etap Pawilon C Szpitala przy ul. Mirowskiej 15 – 2 postępowanie
17/09/2018 Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu niezbędnego oprogramowania komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych
10/09/2018 Przetarg na dostawę endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
07/09/2018 Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego” w zakresie modernizacji instalacji i central klimatyzacyjno – wentylacyjnych Bloku Operacyjnego – II etap – Pawilon „C’” szpitala przy ul Mirowskiej 15
04/09/2018 Przetarg na świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – II Część.
24/08/2018 Dostawa materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie /II postępowanie/
21/08/2018 SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony: dostawa środków dezynfekcyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
20/08/2018 Dostawa odzieży roboczej technicznej dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
13/08/2018 Przetarg na dostawę materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
09/08/2018 Rozbudowa, modernizacja obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie zakupu sprzętu i aparatury dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego
27/07/2018 Przetarg na dostawę odzieży roboczej technicznej dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
19/07/2018 Przetarg na remonty Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w zakresie remont pomieszczeń zabiegowych – utworzenie sali zabiegowej (zabiegi laparoskopowe) w Oddziale Urologii Miejskiego Szpitala Zespolonego (pawilon B).
12/07/2018 Przetarg na świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym – część pierwsza 70 pakietów.
11/07/2018 Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego.
02/07/2018 Przetarg na dostawę odzieży roboczej medycznej i technicznej dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.