SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

   

Przetargi

Data publikacji Przedmiot zamówienia
08/11/2019 Przetarg na wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie
11/10/2019 Przetarg na dostawę nici chirurgicznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
08/10/2019 Przetarg na dostawę siatek chirurgicznych i staplerów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
04/10/2019 Przetarg na modernizację instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.” 2 postępowanie
01/10/2019 Przetarg na zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania „Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie 4 postępowanie
23/09/2019 Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – II Postępowanie
19/09/2019 Przetarg na dostawę implantów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
19/09/2019 Przetarg na modernizację Pawilonu F – montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego – obiekt przy ul. Mirowskiej 15” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.” – II postępowanie
18/09/2019 Przetarg na modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – II Postępowanie
17/09/2019 Przetarg na zakup i dostawę sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania „Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – 3 postępowanie
11/09/2019 Przetarg na modernizację instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
26/08/2019 Przetarg na roboty budowalne „Modernizacja Pawilonu „F” – montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – obiekt, ul. Mirowska 15, paw. „F” realizowane w ramach zadania pn. Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie
22/08/2019 Przetarg na zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (3 pakiety) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania „Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie II postępowanie „
21/08/2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (część druga) z podziałem na 4 pakiety
31/07/2019 Przetarg na modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
18/07/2019 Przetarg na dostawę materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
26/06/2019 Przetarg na dostawę produktów leczniczych oraz preparatów żywieniowych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego-III postępowanie.
26/06/2019 Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
05/06/2019 Przetarg na zakup i dostawę sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (15 pakietów) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania „Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”.