SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

   

Przetargi

Data publikacji Przedmiot zamówienia
17/09/2019 Przetarg na zakup i dostawę sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania “Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – 3 postępowanie
11/09/2019 Przetarg na modernizację instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
26/08/2019 Przetarg na roboty budowalne „Modernizacja Pawilonu „F” – montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – obiekt, ul. Mirowska 15, paw. „F” realizowane w ramach zadania pn. Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie
22/08/2019 Przetarg na zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (3 pakiety) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania “Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie II postępowanie “
21/08/2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (część druga) z podziałem na 4 pakiety
31/07/2019 Przetarg na modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
18/07/2019 Przetarg na dostawę materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
26/06/2019 Przetarg na dostawę produktów leczniczych oraz preparatów żywieniowych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego-III postępowanie.
26/06/2019 Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
05/06/2019 Przetarg na zakup i dostawę sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (15 pakietów) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania “Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”.
04/06/2019 Przetarg na dostawę produktów leczniczych oraz preparatów żywieniowych dla pacjentów Miejskiego Szpitala Zespolonego II postępowanie.
27/05/2019 Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpital Zespolonego w Częstochowie (część pierwsza) w podziale na 5 pakietów
20/05/2019 Przetarg na dostawę implantów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
16/05/2019 Przetarg na ubezpieczenie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w zakresie ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
08/05/2019 Przetarg na Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych wytworzonych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie
15/04/2019 Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie- drugie postępowanie
01/04/2019 Przetarg na dostawę sprzętu do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej.
26/03/2019 Przetarg na dostawę artykułów papierniczo biurowych, niszczarek i tonerów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. (II Postępowanie)
25/02/2019 Przetarg na dostawę artykułów papierniczo- biurowych, niszczarek i tonerów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie