SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

   

Przetargi

Data publikacji Przedmiot zamówienia
04/02/2019 Przetarg na dostawę tlenu medycznego, dwutlenku węgla medycznego, ciekłego azotu i podtlenku azotu w butlach oraz dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika na tlen dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
31/12/2018 Przetarg na dostawę implantów dla potrzeb SP ZPZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
12/12/2018 Przetarg na świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym” – Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230);
06/12/2018 Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu wózków do transportu pacjenta
21/11/2018 Przetarg na dostawę implantów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
21/11/2018 Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Renault Kangoo stanowiącego własność Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
21/11/2018 Przetarg na dostawę osprzętu do endoskopii i laparoskopii oraz materiałów zużywalnych do aparatów elektrochirurgicznych dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
19/11/2018 Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Oddziałów Szpitalnych.
16/11/2018 Przetarg na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15
16/10/2018 Przetarg na dostawę siatek chirurgicznych i staplerów dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w podziale na 10 pakietów.
15/10/2018 Rozbudowa, modernizacja obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Oddziałów Szpitalnych.  
11/10/2018 Przetarg na dostawę nici chirurgicznych dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.
02/10/2018 Rozbudowa, modernizacja obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Urologicznego przy ul. Mirowskiej 15 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
28/09/2018 Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie modernizacji instalacji i central klimatyzacyjno- wentylacyjnych Bloku Operacyjnego -II etap Pawilon C Szpitala przy ul. Mirowskiej 15 – 2 postępowanie
17/09/2018 Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu niezbędnego oprogramowania komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych
10/09/2018 Przetarg na dostawę endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
07/09/2018 Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego” w zakresie modernizacji instalacji i central klimatyzacyjno – wentylacyjnych Bloku Operacyjnego – II etap – Pawilon „C’” szpitala przy ul Mirowskiej 15
04/09/2018 Przetarg na świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – II Część.
24/08/2018 Dostawa materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie /II postępowanie/