SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Polityka jakości / ISO

Czytaj więcej

Przetargi

Data publikacji Przedmiot zamówienia
22/09/2017 Przetarg na zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie z rozporządzeniem Unijnym o ochronie danych osobowych
20/09/2017 Przetarg na Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii oraz Gruźlicy i Chorób Płuc, wyposażenia Poradni Kardiologicznej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowanego w ramach zadania pn. Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
05/09/2017 Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – w zakresie zakupu optyk urologicznych i łóżek szpitalnych z wyposażeniem
25/08/2017 Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
23/08/2017 Przetarg na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii oraz Gruźlicy i Chorób Płuc, wyposażenia Poradni Kardiologicznej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowanego w ramach zadania pn. „Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
11/08/2017 Przetarg na grupowe ubezpieczenia życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin, w tym partnerów życiowych pracowników SP ZOZ Miejskiego Szpitala Miejskiego w Częstochowie na lata 2017 – 2020
04/08/2017 Przetarg na zakup optyk urologicznych dla Oddziału Urologicznego znajdującego się w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie
20/07/2017 Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego.
14/07/2017 Przetarg na dostawę środków czystości, ręczników papierowych i worków na odpady
14/07/2017 Przetarg na roboty budowlane pn. „Utworzenie zunifikowanego oddziału łóżkowego na III piętrze w obiekcie przy ul. Bony 1/3.”
22/06/2017 Przetarg na zakup Histeroskopu na Blok Ginekologiczno – Położniczy dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
30/05/2017 Przetarg na świadczenie usług technicznych przeglądów okresowych oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym
23/05/2017 Ogłoszenie o zamówieniu usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok
22/05/2017 Przetarg na dostawę jednorazowego sprzętu do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej
10/05/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – zakupu aparatu do znieczulenia
28/04/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy endoprotez i cementu kostnego
28/04/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy zakup aparatu RTG z ramieniem „C”
20/04/2017 Przetarg na świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – (II Postępowanie).
14/04/2017 Przetarg na udzielenie kredytu.