SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Polityka jakości / ISO

Czytaj więcej

Przetargi

Data publikacji Przedmiot zamówienia
12/01/2018 Przetarg na dostawę implantów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
04/01/2018 Przetargu do Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, dostawy dystrybucji posiłków dla pacjentów Miejskiego Szpitala Zespolonego – II postępowanie
14/12/2017 Przetarg na na świadczenie kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych wraz z dzierżawą bielizny pościelowej w tym operacyjnej oraz wdrożenie Systemu RFID lub równoważnego w szpitalach wchodzących w skład Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie
11/12/2017 Przetarg na świadczenie usług odbioru, załadunku transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych wytworzonych w poszczególnych obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą Częstochowie
11/12/2017 Przetarg na dostawę pojemników na odpady medyczne potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
17/11/2017 Przetarg na dostawę endoprotez z cementu kostnego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
16/11/2017 Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego.
10/11/2017 Przetarg na modernizację obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – w zakresie zakupu Diatermii Chirurgicznej na Blok Operacyjny
07/11/2017 Przetarg na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem w ilości 71 szt
03/11/2017 Przetarg na świadczenie usługi w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów SP ZOZ MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W CZĘSTOCHOWIE
03/11/2017 Przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. “Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie
31/10/2017 Przetarg na modernizację obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – w zakresie zakupu aparatu USG na Oddział Wewnętrzny
19/10/2017 Przetarg na dostawę nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych i staplerów dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
06/10/2017 Przetarg na zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie z rozporządzeniem Unijnym o ochronie danych osobowych (II postępowanie)
25/09/2017 Przetarg na dostawę kabli EKG, czujników SPO2, mankietów NIPB, osprzętu do endoskopii i laparoskopii oraz materiałów zużywalnych do aparatów elektrochirurgicznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
22/09/2017 Przetarg na zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie z rozporządzeniem Unijnym o ochronie danych osobowych
20/09/2017 Przetarg na Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii oraz Gruźlicy i Chorób Płuc, wyposażenia Poradni Kardiologicznej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowanego w ramach zadania pn. Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
05/09/2017 Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – w zakresie zakupu optyk urologicznych i łóżek szpitalnych z wyposażeniem
25/08/2017 Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie