SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Przetargi

Data publikacji Przedmiot zamówienia
20/03/2018 Przetarg na dostawę leków dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
19/03/2018 Przetarg na dostawę produktów leczniczych, preparatów żywienia dla pacjentów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
13/03/2018 Przetarg na rozbudowa, modernizacja obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie zakupu lampy dwuogniskowej RTG do aparatu firmy Bennet.
16/02/2018 Przetarg na dostawę endoprotez i cementu kostnego dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – II Postępowanie
15/02/2018 Przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. “Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – III postępowanie
12/02/2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – II postępowanie.
06/02/2018 Przetarg na dostawę implantów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – II postępowanie
29/01/2018 Przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego -II postępowanie
23/01/2018 Przetarg na dostawę tlenu medycznego, dwutlenku węgla dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego
12/01/2018 Przetarg na dostawę implantów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
04/01/2018 Przetargu do Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, dostawy dystrybucji posiłków dla pacjentów Miejskiego Szpitala Zespolonego – II postępowanie
14/12/2017 Przetarg na na świadczenie kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych wraz z dzierżawą bielizny pościelowej w tym operacyjnej oraz wdrożenie Systemu RFID lub równoważnego w szpitalach wchodzących w skład Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie
11/12/2017 Przetarg na świadczenie usług odbioru, załadunku transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych wytworzonych w poszczególnych obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą Częstochowie
11/12/2017 Przetarg na dostawę pojemników na odpady medyczne potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
17/11/2017 Przetarg na dostawę endoprotez z cementu kostnego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
16/11/2017 Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego.
10/11/2017 Przetarg na modernizację obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – w zakresie zakupu Diatermii Chirurgicznej na Blok Operacyjny
07/11/2017 Przetarg na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem w ilości 71 szt
03/11/2017 Przetarg na świadczenie usługi w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów SP ZOZ MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W CZĘSTOCHOWIE