SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lis 25

Przetarg nieorganiczony na dzierżawę koncentratorów tlenu

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem przy SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.   (Kod CPV – 33.15.78.10-6)

Wyniki przetargu – 23.12.2011