SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
wrz 22

Przetarg na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych taśm i staplerów z podziałem na 13 pakietów

Częstochowa: Dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych taśm i staplerów z podziałem na 13 pakietów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 313984 – 2014;

ZMIANA SIWZ

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIA

WYNIKI PRZETARGU