SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lut 11

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1 500 000,00 zł na okres spłaty wynoszący 5 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1 500 000,00 zł na okres spłaty wynoszący 5 miesięcy.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ DO DNIA 20.02.2019.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert – 11.02.2019

INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ

Bilans – sporządzony na dzień 31.12.2018 – 13.02.2019
Harmonogram spłat – 11.02.2019
Formularz ofertowy – 11.02.2019
Plan naprawczy – 13.02.2019
Informacje o posiadanych kredytach, pożyczkach, leasingach, faktoringu wg. formularza – 13.02.2019
Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej – 13.02.2019
Sprawozdanie MZ 2018 – 13.02.2019
Sprawozdanie MZ 2017 – 13.02.2019
Sprawozdanie MZ 2016 – 13.02.2019
Zobowiązania – struktura – 13.02.2019
Należności – struktura – 13.02.2019
Uchwała pokrycie straty – 13.02.2019
Lista przeprowadzonych inwestycji w 2016 r. – 15.02.2019
Lista planowanych inwestycji 2019 – 2021 – 15.02.2019
Zakup sprzętu – 15.02.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – 13.02.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania – 13.02.2019
Odpowiedzi na pytania 14.02. – 14.02.2019
Odpowiedzi na pytania 14.02. cz. II – 14.02.2019
Odpowiedzi na pytania 14.02. cz. III – 14.02.2019
Odpowiedzi na pytania – 18.02.2019

RODO

Oświadczenie RODO – 11.02.2019
Klauzula RODO – 11.02.2019

WYNIKI

Wyniki – 20.02.2019