SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Cze 28

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – 28.06.2019
Umowa – 28.06.2019

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty plus RODO – 28.06.2019
Załącznik nr 1 – Opis i formularz – 28.06.2019
Kryterium wyboru – 28.06.2019

WYNIKI

Wyniki – 08.07.2019