SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Polityka jakości / ISO

Czytaj więcej

Praktyki / Staże

Zarządzeniem Dyrektora nr 12/16 dnia 1 marca 2016r. wszedł w życie nowy Regulamin praktyk studenckich, praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia zawodowego przeprowadzanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Regulamin określa m.in. jednolity wzór wniosku, który starający się o odbycie praktyki jest zobowiązany przedłożyć, terminy składania podań i przebiegu spraw w niniejszym zakresie, wysokość odpłatności za odbywanie zajęć praktycznych i inne regulacje w niniejszym zakresie, do których personel Szpitala oraz osoby starające się o odbycie praktyki muszą się stosować.

Treść Zarządzenia, Regulaminu oraz niezbędne wzory wniosków znajdują się w niniejszej zakładce

Nazwa pliku:
Cennik za praktyki Pobierz plik
Oświadczenie Pobierz plik
Wniosek Pobierz plik
Regulamin praktyk Pobierz plik
Zarządzenie nr  12 / 16 – praktyki Pobierz plik