SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
gru 21

Postępowanie przetargowe na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego usytuowanych w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12.

Postępowanie przetargowe na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego usytuowanych w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12.

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie
SWU
Mapka

WYNIKI

Wyniki