SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
gru 12

Postępowanie przetargowe na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego usytuowanych w obiektach przy ul. Mickiewicza 12 oraz przy ul. Bony 1/3

Postępowanie przetargowe na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonegousytuowanych w obiektach przy ul. Mickiewicza 12 oraz przy ul. Bony 1/3.

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie
SWU

UNIEWAŻNIENIE

Unieważnienie