34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Pliki do pobrania

Nazwa pliku:  
 Dokumenty do pobrania dla ZOLPobierz
 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznejPobierz
 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznejPobierz
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznejPobierz
Zamówienia Publiczne: 
Zapotrzebowanie na zakup, zgłoszenie awarii, zgłoszenie przegląduPobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia powyżej 130 000 tyśPobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia 10 000 tyś -130 000 tyśPobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia poniżej 10 000 tyśPobierz
Wzór Zapytania ofertowegoPobierz
Formularz oferty do Zapytania ofertowegoPobierz
Wzór Notatki służbowej obowiązującej od dnia 29.04.2022Pobierz
Wzór Zapytania ofertowego obowiązujący od dnia 29.04.2022Pobierz
Wzór Formularza ofertowego obowiązującego od dnia 29.04.2022Pobierz
Różne: 
Instrukcja kancelaryjnaPobierz
Ubezpieczenia pracownicze: 
Oferta ubezpieczeniowa od 2023r.Pobierz
DeklaracjaPobierz
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia typ P PlusPobierz
Śmierć w wyniku NWPobierz
Śmierć małżonkaPobierz
Śmierć rodziców i teściówPobierz
Śmierć dzieckaPobierz
Urodzenie dzieckaPobierz
Osierocenie dzieckaPobierz
Trwały uszczerbek w wyniku NWPobierz
Prawo do indywidualnego kontynuowaniaPobierz
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnegoPobierz
Śmierć w wyniku wypadku przy pracyPobierz
Śmierć w wyniku zawału lub krwotokuPobierz
Śmierć małżonka w wyniku NWPobierz
Śmierć dziecka w wyniku NWPobierz
Śmierć rodziców i teściów w wyniku NWPobierz
Trwały uszczerbek w wyniku zawału lub krwotokuPobierz
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencjiPobierz
Ciężkie chorobyPobierz
Ciężkie choroby małżonkaPobierz
Ciężka_choroba_dzieckaPobierz
Leczenie szpitalnePobierz
Leczenie szpitalne PlusPobierz
Leczenie specjalistycznePobierz
Operacje chirurgicznePobierz
Karta aptecznaPobierz
Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbkuPobierz
OWU Indywidualnie kontynuowanegoPobierz