SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Pliki do pobrania

Nazwa pliku:
 Dokumenty do pobrania dla ZOL Pobierz
 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Pobierz
 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Pobierz
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Pobierz
Umowa użyczenia sprzętu Pobierz
Zamówienia Publiczne:
Zapotrzebowanie na zakup, zgłoszenie awarii, zgłoszenie przeglądu Pobierz
Zapotrzebowanie zbiorcze do 10 000 zł Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro Pobierz
Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej Pobierz
Wzór Zapytania ofertowego Pobierz
Formularz oferty do Zapytania ofertowego Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Pobierz
RODO. Pobierz
Wzór Protokołu z postępowania Pobierz
Rejestr udzielonych zamówień, rejestr zapytań ofertowych Pobierz
Powołanie Koimisji Przetargowej Pobierz
Regulamin udzielania Zamówień Publicznych Pobierz
Różne:
Instrukcja kancelaryjna Pobierz
Ubezpieczenia pracownicze:
Oferta Ubezpieczeniowa Pobierz
Deklaracja przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia Pobierz
Instrukcja wypełnienia deklaracji przystąpienia do PZU
Instrukcja Wzór 1
Instrukcja Wzór 2
Instrukcja Wzór 3
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Karta apteczna Pobierz
Ciężkie choroby Pobierz
Leczenie specjalistyczne Pobierz
Leczenie Szpitalne PLUS Pobierz
Leczenie Szpitalne Pobierz
Ciężkie choroby małżonka Pobierz
Śmierć w wyniku NW Pobierz
Osierocenie dziecka Pobierz
Operacje chirurgiczne Pobierz
Klauzule Pobierz
Prawo do indywidualnego kontynuowania Pobierz
Ubezpieczenie podstawowe P Plus Pobierz
Ubezpieczenie Tabela od 10.01.2017 Pobierz
Śmierć małżonka Pobierz
Tabela uszczerbków Pobierz
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Pobierz
Trwały uszczerbek w wyniku NW Pobierz
Trwały uszczerbek w wyniku zawału lub krwotoku Pobierz
Urodzenie dziecka Pobierz
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego Pobierz
Śmierć w wyniku wypadku przy pracy Pobierz
Śmierć dziecka Pobierz
Śmierć małżonka w wyniku NW Pobierz
Śmierć rodziców i teściów Pobierz
Śmierć w wyniku zawału lub krwotoku Pobierz