SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Pliki do pobrania

Nazwa pliku:
 Dokumenty do pobrania dla ZOL Pobierz
 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Pobierz
 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Pobierz
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Pobierz
Umowa użyczenia sprzętu Pobierz
Zamówienia Publiczne:
Zapotrzebowanie na zakup, zgłoszenie awarii, zgłoszenie przeglądu Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia powyżej 130 000 tyś Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia 10 000 tyś -130 000 tyś Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia poniżej 10 000 tyś Pobierz
Wzór Zapytania ofertowego Pobierz
Formularz oferty do Zapytania ofertowego Pobierz
Różne:
Instrukcja kancelaryjna Pobierz
Ubezpieczenia pracownicze:
Oferta Ubezpieczeniowa Pobierz
Porównanie oferty z aktualną polisą Pobierz
Deklaracja przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia Pobierz
Instrukcja wypełnienia deklaracji przystąpienia do PZU
Instrukcja Wzór 1
Instrukcja Wzór 2
Instrukcja Wzór 3
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Ubezpieczenie podstawowe P Plus Pobierz
Śmierć w wyniku NW Pobierz
Śmierć małżonka Pobierz
Śmierć rodziców i teściów Pobierz
Śmierć dziecka Pobierz
Urodzenie dziecka Pobierz
Osierocenie dziecka Pobierz
Trwały uszczerbek w wyniku NW Pobierz
Prawo do indywidualnego kontynuowania Pobierz
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego Pobierz
Śmierć w wyniku wypadku przy pracy Pobierz
Śmierć w wyniku zawału lub krwotoku Pobierz
Śmierć małżonka w wyniku NW Pobierz
Śmierć dziecka w wyniku NW Pobierz
Śmierć rodziców i teściów w wyniku NW Pobierz
Trwały uszczerbek w wyniku zawału lub krwotoku Pobierz
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Pobierz
Ciężkie choroby Pobierz
Ciężkie choroby małżonka Pobierz
Ciężka_choroba_dziecka Pobierz
Leczenie szpitalne Pobierz
Leczenie szpitalne Plus Pobierz
Leczenie specjalistyczne Pobierz
Operacje chirurgiczne Pobierz
Karta apteczna Pobierz
Tabela uszczerbków Pobierz
OWU Karta Tabela TU Pobierz