SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Polityka jakości / ISO

Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Nazwa pliku:
 Dokumenty do pobrania dla ZOL Pobierz
 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Pobierz
 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Pobierz
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Pobierz
Zamówienia Publiczne:
Zapotrzebowanie na, zgłoszenie awarii, zgłoszenie przeglądu Pobierz
Zapotrzebowanie zbiorcze Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro Pobierz
Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej Pobierz
Wzór Zapytania ofertowego Pobierz
Formularz oferty do Zapytania ofertowego Pobierz
Wzór Protokołu z postępowania Pobierz
Rejestr udzielonych zamówień, rejestr zapytań ofertowych Pobierz
Powołanie Koimisji Przetargowej Pobierz
Regulamin udzielania Zamówień Publicznych cz. 1 Pobierz
Regulamin udzielania Zamówień Publicznych cz. 2 Pobierz
Różne:
Instrukcja kancelaryjna Pobierz