SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
kwi 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi w zakresie transportu sanitarnego

 

 

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego, transportu krwi oraz materiałów do badań dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

 

OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ

WYNIK