SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lis 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane rozbudowa sieci komputerowej

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sieci komputerowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE WYNIKÓW