SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
kwi 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

 

Miejski Szpital Zespolony – Modernizacja Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12. Zakres robót do wykonania w ramach realizacji zadania: Remont sal położnic i noworodków wraz z części komunikacyjną ów. Remont sali cięć, sali porodowej wraz z częścią komunikacyjną w tym: Remont pom. higieniczno – sanitarnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają 1) przedmiary robót. 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumenty składające się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie, natomiast obiekt przeznaczony do modernizacji na czas wykonywania robót będzie wyłączony etapowo z użytkowania.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW