SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lip 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy zakupu sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – II część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

 

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE WYNIKÓW