SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
sty 15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy tlenu medycznego

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu medycznego i dwutlenku węgla dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 9423 – 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014

 

WYNIKI PRZETARGU