SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lip 22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy środków dezynfekcyjnych

 

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

WYJAŚNIENIA

WYNIKI

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienia o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej pakietu nr 5