SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lip 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy środków czystości

 

Dostawa środków czystości, ręczników papierowych, worków na odpady oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego. Numer ogłoszenia: 227484 – 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

WYNIKI