SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lis 7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy sprzętu medycznego

 

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego  w Częstochowie – V część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

 

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

WYNIKI