SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
mar 12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy sprzętu jednorazowego użytku

 

 

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 7 pakietów dla potrzeb
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15
Numer ogłoszenia: 51833 – 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014

 

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy pakiety od 1 do 7

WYJAŚNIENIA

WYNIKI PRZETARGU