SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lip 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy materiałów opatrunkowych

Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

 

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

WYNIKI PRZETARGU