SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lut 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Implantów dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznego

 

 

Dostawa Implantów dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznego
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15
z podziałem na 2 pakiety
Numer ogłoszenia: 30479 – 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 2

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW