SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lis 25

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie usytuowanych w obiektach przy ul. Mickiewicza 12 o łącznej powierzchni 32,84m² oraz przy ul. Bony 1/3 o łącznej powierzchni 35,69m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej artykułami spożywczymi i przemysłowymi z częścią konsumpcyjną.

OGŁOSZENIE

Ogloszenie
SUW
Załącznik nr 1 – mapki

UNIEWAŻNIENIE

Unieważnienie