SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
wrz 18

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy
ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na
wydzierżawienie części nieruchomości SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą
w Częstochowie o łącznej powierzchni 3.000m2 zlokalizowanych w obiekcie przy
ul. Mickiewicza 12.

OGŁOSZENIE

UNIEWAŻNIENIE