SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
maj 4

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i prowadzenia Banku Krwi dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie wraz z dzierżawą pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu

Konkurs ofert
Ogłoszenie
Data publikacji: 04.05.2023
Pobierz
Wyjaśnienia
Pytania i odpowiedzi
Data publikacji: 12.05.2023
Pobierz
Pytania i odpowiedzi cz.2
Data publikacji: 15.05.2023
Pobierz
Wyniki
Wyniki
Data publikacji: 30.05.2023
Pobierz