SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Sty 22

Ogłoszenia o konkursie na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii

Ogłoszenia o konkursie na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz konsultacje urologiczne, dla Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 22.01.2019

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

Ogłoszenie – 06.02.2019