SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lut 5

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 05.02.2018

WYNIKI

Wyniki – 22.02.2019