SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lut 26

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 26.02.2019

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

ogłoszenie o unieważnieniu – 13.03.2019