SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Paź 16

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań specjalistycznych i konsultacji lekarskich dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie badań specjalistycznych i konsultacji lekarskich dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 16.10.2018

WYNIKI

Wyniki – 09.11.2018