SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Mar 12

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 12.03.2020

WYNIKI

Wyniki – 23.03.2020