SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lip 3

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej zlokalizowanej przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej zlokalizowanej przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 03.07.2018

WYNIKI

Wyniki – 18.07.2018