SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Sie 16

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 16.08.2018

WYNIKI

Wyniki – 12.09.2018