SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Wrz 19

Oddaj Książkę – pomóż innym

W dniu 19.09.2019r.
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Informacji Oświaty i Sportu Pani Iwona
Skorupa wraz z Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku Radną Gminy
Poczesna Panią Haliną Synakiewicz przekazały na ręce Dyrektora Miejskiego
Szpitala Zespolonego w Częstochowie Wojciecha Koniecznego książki dla pacjentów
 w ramach akcji „Oddaj Książkę – pomóż innym”.