SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szkolenia/Modernizacja Stanowisk Pracy

Rekrutacja
Ogłoszenie o rekrutacji Miejski Szpital Zespolony Pobierz
Regulamin rekrutacji Miejski Szpital Zespolony Pobierz
Załącznik nr 1 – Kryteria rekrutacji Pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o danych osobowych Pobierz
Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie Pobierz
Załącznik nr 5 – Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie Pobierz
Załącznik nr 6 – Wzór listy podstawowej uczestników i uczestniczek Pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór listy rezerwowej uczestników i uczestniczek Pobierz
Lista pracowników zgłoszonych do udziału w projekcie
Rekrutacja uzupełniająca
Ogłoszenie Rekrutacja uzupełniająca Miejski Szpital Zespolony Pobierz
Regulamin rekrutacji uzupełniającej Miejski Szpital Zespolony Pobierz
Załącznik nr 1 – Kryteria rekrutacji uzupełniającej Pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy rekrutacja uzupełniająca Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o danych osobowych rekrutacja uzupełniająca Pobierz
Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie Pobierz
Załącznik nr 6 – Wzór listy podstawowej Pobierz
Załącznik nr 7 = Wzór listy rezerwowej Pobierz
Lista pracowników zgłoszonych do udziału w projekcie (podstawowa)
Lista pracowników zgłoszonych do udziału w projekcie (rezerwowa)
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe Pobierz
Umowa Pobierz
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Pobierz
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Pobierz
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Pobierz