SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym (II)

 

Kody CPV asortymentu ujętego w rozeznaniu: 39121100-7; 39112000-0; 44423200-3; 39113200-9

Nazwa pliku:
Formularz asortymentowo-cenowy do szacunku projektu Pobierz
Formularz asortymentowo-cenowy do szacunku projektu Pobierz