SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym

 

Kody CPV asortymentu ujętego w rozeznaniu: 39121100-7, 39112000-0, 39113700-4, 44423200-3, 39532000-0, 31521100-5, 42412000-2, 39113200-9, 33193110-3, 34912000-7, 34911100-7, 33193110-3, 34144760-3, 39224000-8,

Nazwa pliku:
Formularz asortymentowo-cenowy do szacunku projektu Pobierz
Formularz asortymentowo-cenowy do szacunku projektu Pobierz
Oszacowanie wartości zamówienia Pobierz
Oszacowanie wartości zamówienia II Pobierz