SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
mar 28

Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie zunifikowanego oddziału łóżkowego na III piętrze w obiekcie przy ul. Bony 1/3”.

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe – 28.03.2017

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty – 28.03.2017
Załącznik nr 2 – Projekt umowy – 28.03.2017
Załącznik nr 3 – Założenia do dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 28.03.2017

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Protokół – 04.04.2017