SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Koronawirus

 

Podmiot: Telefon:
Lekarz ZKZS 606 361 614
PSSE Częstochowa 661 868 810 – całodobowo
577 818 388 – całodobowo
34 344 99 00 – od 7:00 do 15:00
34 344 99 01 – od 7:00 do 15:00
WSSE Katowice – laboratorium 32 351 23 34 – całodobowo
PZH Warszawa 22 542 12 30

Aktualności
23.03.2020 Zalecenia ŚOI wg WHO pracownicy medyczni Pobierz
226.03.2020 Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa. Pobierz
25.03.2020 Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID_19 Pobierz
24.03.2020 Technika pobierania materiału SARS-CoV-2 Pobierz
Informacja dla pacjenta bezobjawowego Pobierz
Zalecenia do domu COVID-19 Pobierz
OIT – wytyczne postępowania 13.03.2020r Pobierz
12.03.2020 Skierowanie na SARS-CoV-2 do WSSE Katowice Pobierz
12.03.2020 Organizacja pobierania badań w kierunku SARS-CoV-19 Pobierz
12.03.2020 Opis badania SARS-CoV-2 do WSSE Katowice Pobierz
11.03.2020 Środki ochrony indywidualnej (ŚOI ) pismo KAIT Pobierz
11.03.2020 Rekomendacje ws Pediatrii(pismo) Pobierz
11.03.2020 Lista podmiotów leczniczych dla COVID-19 z niewydolnością oddechową Pobierz
Wymagania dotyczące pobrania i transportu materiału COVID-19 Pobierz
Stanowisko konsultanta krajowego AiIT – postępowanie terapeutyczne SARS-CoV-2 Pobierz
Definicja przypadku zakażenia COVID-19 Pobierz
Postępowanie w szpitalu ogólnym Pobierz
Kolejność zakładania i zdejmowania PPE Pobierz
Szkolenie – Koronawirus Pobierz
Konsultant AiIT wyjaśnienie dotyczące PPE 2020 Pobierz
Informacja dla szpitali WSSE badanie Pobierz
WSSE Katowice Badania wirusa SARS-CoV-2 metodą real time PCR Pobierz
Algorytm diagnostyki laboratoryjnej osób zakażonych/podejrzanych
o zakażenie 2019-nCoV od dnia 05.02.2020*
Pobierz
Zalecenia dotyczące postępowania z pacjentem, u którego istnieje podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19)
dla Izby Przyjęć i SOR: 20.02.2020
Pobierz
Zalecenia dot. wirusa COVID-19 zalecenia konsultanta w dziedzinie perinatologii Pobierz
Oddziały położniczo-ginekologiczne wyznaczone dla COVID-19 w województwie śląskim Pobierz