SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycjynymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie dostosowania paw. Ci H dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych, hydraulicznych i ślusarskich dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Przegląd techniczny, konserwacja, wymiana filtrów i naprawa urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – klimatyzacja 16.08.2018 – Załącznik Nr 1 16.08.2018 – Załącznik Nr 2 16.08.2018 – Załącznik Nr 2 – AKTUALIZACJA 17.08.2018 – Projekt umowy – klimatyzacje 16.08.2018 – Formularz ofertowy – klimatyzacje 16.08.2018 – załącznik do formularza ofertowego – klimatyzacje 16.08.2018 – Informacja RODO 16.08.2018 AKTUALIZACJA – informacja 17.08.2018 – Protokół odbioru robót 17.08.2018 – Załącznik do protokołu odbioru robót […]

Przegląd techniczny i konserwacja instalacji solarnych użytkowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Zapytanie ofertowe – solary – 16.08.2018 Załącznik Nr 1  16.08.2018 Projekt umowy – instalacje solarne  16.08.2018 Formularz ofertowy – instalacje solarne  16.08.2018 załącznik do formularza ofertowego – instalacje solarne  16.08.2018 Informacja RODO  16.08.2018 WYNIKI – Wyniki – 31.08.2018 Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych (wraz z ich montażem i wymianą w kserokopiarkach) dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – Powtórzenie Pakietu nr 1.

Zapytanie ofertowe na dostosowanie pawilonu C i H dla osób niepełnosprawnych (przebudowa podjazdu wraz z zabudową wiatrołapu) szpital przy ul. Mirowskiej 15 – I ETAP